Школа імпровізації на шестиструнній гітарі
 Обернення тризвуків
 

 
Тризвук, складаючись з трьох нот, має окрім основного вигляду ще два обернення. Щоб зрозуміти суть обернень розглянемо їх на фортепіано. Отже, тризвук С (до мажор) складається з нот: С (до) - перша ступінь, Е (мі) - третя ступінь, G (соль) - п'ята ступінь гами до мажор. Візьмемо ці ноти одночасно С, Е, G - таке розташування нот всередині тризвуку, називають "основним виглядом" або просто тризвук. Тепер перенесемо ноту С (до) на октаву вище, найнижчою нотою тепер буде нота Е (мі). Е, G, C - таке розташування називають секстакордом (через те, що утворюється інтервал малої сексти між крайніми звуками). Нарешті перенесемо ноту Е (мі) на октаву вище і отримаємо останнє обернення даного тризвуку. Найнижчою тепер буде нота G (соль). Це обернення називають квартсекстакордом (через кварти між першим і другим звуком, та інтервалу великої сексти між крайніми звуками). Наступне перенесення ноти G (соль) на октаву вище приведе нас до початкового  розташування С, Е, G, тобто до основного виду, але на октаву вище.
Тепер розглянемо як розташовуються тризвуки на грифі гітари. Завдяки тому, що гітара має шість струн, ми можемо розташувати кожне обернення два рази, як показано на малюнку нижче. Вийшло три фігури, кожна з яких починається на шостій струні і закінчується на першій струні. При цьому перша фігура, яка починається від першої ступені, ноти С (на шостій струні, на восьмому ладу грифа гітари), в точності повторює обернення, розглянуті вище на фортепіано. Уважно подивіться на малюнок, зверніть увагу, що обернення тризвуків утворюються як при перенесенні лівої руки в наступну форму, так і при спуску лівої руки на одну струну вниз.
Дуже важливо пам'ятати, що всі тональності влаштовані однаково. Таким чином, освоївши вправу, наприклад в тональності С (до мажор), ми можемо застосовувати вивчені аплікатури в будь-якій тональності. Розглянемо кожну фігуру, отриману при оберненні тризвуку С (до мажор) окремо. Різнокольоровими кружечками показані ступені ладу, а однотонними аплікатури (пальцівку).
При аналізі малюнку "Обернення тризвуку в тональності С (до мажор)" можна помітити, що будь-який фрагмент з трьох нот на фігурах обернень, є або тризвуком в основному вигляді, або секстакордом, або квартсекстаккордом. Як вже зазначалося вище, обернення акорду не змінює його гармонійну функцію, тобто акорд по суті залишається тим же. Саме з цієї причини в сучасній музиці дуже широко застосовується потактовий аккордовий запис, в якій обертання взагалі ніяк не позначені. Наприклад: | G | Am | D7 | G | |, ви можете використовувати будь-які обернення даних акордів, при цьому "гармонія" даного уривку ніяк не зміниться, тому що гармонійні функції акордів залежать від того, на якій ступені ладу будується акорд, а обертання це всього лише октавні варіації ступенів з яких складається акорд. Отже, розіб'ємо отримані нами три фігури обернень на всі можливі тризвукові фрагменти.Ми бачимо чотири рівня обернень, розташованих уздовж грифа гітари. Перший рівень починається від третьої струни, другий рівень починається від четвертої струни, третій від п'ятої струни і четвертий від шостої. Третій і четвертий рівні абсолютно однакові за аплікатурою, так як вони розташовані на струнах налаштованих по квартах. На наступних малюнках показані розглянуті нами рівні в тональності G (соль мажор).


Як вже зазначалося вище, всі отримані нами тризвуки, на всіх рівнях, по суті є одним і тим самим тризвуком в різних його оберненнях. З цього випливає, що при побудові складних акордів, наприклад G / A (тризвук соль мажор з басом ля) або G / F (тризвук соль мажор з басом фа) і т.д., нам підійде будь тризвук G з вище розглянутих, з будь-якого рівня, будь-якого обернення, аби ми могли взяти і тризвук і бас однією рукою. Так як тризвуки та їх обернення вкривають, за розглянутим нами принципом, майже весь гриф гітари, то знайти зручну комбінацію зовсім не складно. Далі, для засвоєння розглянутого матеріалу, пропонуються вправи що грунтуються на діатонічних послідовностях тризвуків з тонічним басом. На кожному рівні ми можемо зіграти діатонічну послідовність від будь-якого обернення.Так як третій і четвертий рівні апплікатурно ідентичні, то для вправ можна взяти перші три рівні. Таким чином, три рівні, на кожному рівні по три обернення. Всього дев'ять різних послідовностей. Нижче приведені всі діатонічні послідовності, разташовані на першому рівні, тобто діатонічна послідовність тризвуки в основному вигляді, діатонічна послідовність секстакорда та діатонічна послідовність кавртсекстакорда. Другий і третій рівень представлені діатонічною послідовністю квартсекстакорду. Всього п'ять вправ. Згадаймо, що діатонічна послідовність - це послідовність тризвуків, які будуються на щаблях мажорного або мінорного ладу. Діатонічна послідовність у мажорі - | I | IIm | IIIm | IV | V | VIm | VIIm-5 | |, діатонічна послідовність у мінорі - | Im | IIm-5 | III | IVm | Vm | VI | VII | |. А також те, що для виконання такої послідовності тризвуками, нам потрібно всього три різних аплікатури. Це аплікатура мажорного тризвуку, аплікатура мінорного тризвуку і апплікатура напівзменьшенного тризвуку. Водночас представлені деякі стандартні варіанти арпеджато для правої руки. Зеленим пунктиром виділені початкові позиції. Від них і починаються представлені вправи.
Стандартні діатонічні акорди тринадцятої ступені з басом на струні Е (мі)                                                                    (перша суперпозиція)

Стандартні діатонічні акорди тринадцятої ступені з басом на струні А (ля)                                                                    (друга суперпозиція)

Наведені нижче аплікатури терцдецимакорду є стандартними для всіх тональностей. Вивчивши їх на прикладі тональності G (соль мажор), можна застосовувати їх і від будь-яких інших нот, у будь-якій тональності.
Наступні аплікатури терцдецимакорду є другим рівнем стандартних аплікатур "акордів тринадцятої ступені". Терцдецимакорд, що будуються на першій ступені мажорною тональності та на першій ступені мінорній тональності, є так би мовити "еталонними". Всі інші діатонічні терцдецимакорди можна отримати альтеруючи відповідні ступені "еталонних" аплікатур.
       до початку
 Великий мажорний терцдецимакорд
 Малий мінорний терцдецимакорд з підвищенною шостою ступінню
 Малий мінорний терцдецимакорд зі зниженною другою ступінню
 Великий мажорний ундецимакорд з підвищенною одинадцятою ступінню
 Малий мажорний терцдецимакорд (домінанттерцдецимакорд)
 Малий мінорний терцдецимакорд
  Напівзменшений септакорд
 Діатонічна послідовність терцдецімакордів першої суперпозиції
 Великий мажорний терцдецимакорд
 Малий мінорний терцдецимакорд з підвищенною шостою ступінню
 Малий мінорний ундецимакорд зі зниженною дев'ятою ступінню
 Великий мажорний ундецимакорд з підвищенною одинадцятою ступінню
 Малий мажорний терцдецимакорд (домінанттерцдецимакорд)
 Малий мінорний терцдецимакорд
  Напівзменшений септакорд
 Діатонічна послідовність терцдецімакордів другої суперпозиції
 Діатонічна послідовність тризвуків в основному вигляді (в тональності D ре мажор)
 Діатонічна послідовність секстакордів (в тональності А ля мажор)
 Діатонічна послідовність квартсекстакордів (в тональності Е мі мажор)
 Діатонічна послідовність квартсекстакордів (в тональності А ля мажор)
 Діатонічна послідовність квартсекстакордів (в тональності Е мі мажор)
  Двооктавне арпеджіо мажорного тризвуку, в основному вигляді 
  Двооктавне арпеджіо секстакорду
  Двооктавне арпеджіо квартсекст акорду
    © ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy
  Малюнок показує рух правої руки
  Малюнок показує рух правої руки
  Малюнок показує рух правої руки
  Малюнок показує рух правої руки
  Малюнок показує рух правої руки
 
Forum
Music Library
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
School playing six-string guitar
Theory
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
Theory
  Обернення тризвуків в тональності С (до мажор)