Школа імпровізації на шестиструнній гітарі
 
   Не діатонічні гами і акорди
  Цілотонова гама
  Збільшений тризвук
  Збільшений септакорд
  Зменшена гама
  Зменшений тризвук
   Форма зменшеного тризвуку з басом на струні Е (мі)
  Три рівня стандартних форм зменшеного септакорду
  Двооктавна зменшена гама


   Зменшеній септакорд
   Форма зменшеного тризвуку з басом на струні А (ля)
   Форма зменшеного тризвуку з басом на струні D (ре)
   Двооктавна послідовність зменшених септакордів
  Триоктавна інверсна сіметрична зменшена гама (тон-напівтонова)
  Триоктавне арпеджіо зменшеного септакорду
 
З самого початку цього посібника ми загалом-то розглядаємо як влаштована діатоніка і як діатонічні структури (виглядають) виконуються на гітарі. Коли ми ділимо октаву на дванадцять рівних півтонів, то починають працювати закони акустичного резонансу (подібно розглянутим на одній струні), лад стає універсальним або темперованим. У всіх октавах ноти звучать однаково (кратно по висоті). З іншого боку наш музичний слух є тональним, тобто коли ми налаштовуємося на тоніку, ми, по-перше, здатні чути як інші ноти співвідносяться з тоникою (консонансно або дисонансно), а по-друге, наш слух не може бути налаштований на дві тональності відразу або чути дві різні ноти як тоніки одночасно. Як наслідок перехід з однієї тональності в іншу вимагає гармонійної підтримки.
 Дві основні ознаки діатонічності ладів або гам: 1. Семиступеневість. 2. Відсутність хроматичних послідовностей і збільшених секунд. Лади, які мають обидві вище зазначені ознаки, є діатонічними. Семиступеневі лади, що не відповідають другій ознаці, називають "умовною диатонікою".  
До не діатонічных власне відносяться: хроматична гаммазменшена гамма і цілотонова гама
Також, однією з основних властивостей діатоніки, як тональної системи, є співзвучність тетрахордів, нижнього та верхнього. Нижній тетрахорд задає тональність, а верхній її продовжує, або розбудовує у тій самій тональності. Або навпаки, при русі у зворотний бік. Не діатонічні гами, або лади в цьому сенсі є політональними, наприклад: нижній тетрахорд зменшеної (тон-напівтонової) гами в точності відповідає мінорному тетрахордові і природно задає налаштування на мінорну тональність, але верхній тетрахорд "псує" настрій на тональність, створену нижнім тетрахордом, так як сам є таким же мінорним тетрахордом, але в іншій тональності, віддаленої від початкової на тритон. Таким чином, зменшена гамма ніби намагається розташується відразу в двох мінорних тональностях, що знаходяться у тритоновому співідношенні. Природно, що для відчуття тональності ця обставина виявляється згубною. Схожа ситуація виявляється і при аналізі целотонової гами, але там у тритоновому відношенні знаходяться дві мажорні тональності.
Вправи цього розділу, так само можна розділити на гами, тризвуки та септакорди. Пентатоніка є виключно діатонічною структурою, тому в цьому розділі не розглядається. Як зазвичай на малюнках ліворуч показані ступені ладу (різнокольорові кола), а праворуч представлені пальцівки або аплікатури.
Якщо зіграти I першу, III третю і V п'яту ступені целотонової гами, то отримаємо збільшений тризвук.
Цілотонова гамма складається з шести ступенів, тому поняття "збільшений септакорд" відношення по суті до області диатоники. Тому, за аналогією з септакордом, можна говорити про великий мажорний септакорд з підвищеною V п'ятою ступіннью, а також домінантсептакорду з підвищеною V п'ятою ступіннью.
Зменшена гама буває двох видів: "напівтон-тонова" і "тон-напівтонова". У самих назвах цих гам закладені принципи їх побудови. Півтон-тонова зменшена гамма перетинає октаву (дванадцять півтонів), в "стилі" півтон-тон, а тон-напівтонова відповідно своїй назві. При цьому обидві вони складаються з восьми ступенів. Аппликатура зменшених гам не вкладається в одну позицію, тому доводиться постійно використовувати, або переходи на кожній струні, або розширені позиції. Це є хорошим тренуванням після звички до однопозиційної гри діатонічних гам.
  Сіметрична зменшена гама (напівтон-тонова)
  Інверсна сіметрична зменшена гама (тон-напівтонова)
Як звичайно, I перша, III третя і V п'ята ступені зменшеної гами складають зменшений тризвук. Примітним є той факт, що обидва різновиди зменшеної гами мають один і той же тризвук.
Зверніть увагу на те, що і септакорди побудовані на двох різновидах зменшених гам, також є однаковими.
Однооктавне арпеджіо зменшеного тризвуку на основі сіметричної зменшеної гами
Однооктавне арпеджіо зменшеного тризвуку на основі інверсної зменшеної гами
Однооктавне арпеджіо зменшеного септакорду на основі сіметричної зменшеної гами
  Однооктавне арпеджіо зменшеного септакорду на основі інверсної зменшеної гами
Розташування збільшених тризвуків на грифі гітари
   Двооктавне арпеджіо збільшеного тризвуку
   Розташування та рух збільшених септакордів на грифі гітари
  Двооктавне арпеджіо  домінантсептакорду з підвищеною п'ятою ступінню
   Розташування та рух домінантсептакордів з підвищеною п'ятою ступінню на грифі гітари
  Однооктавна цілотоновна гама
  Двооктавна цілотоновна гама
Однооктавне арпеджіо збільшеного тризвуку

  Двооктавне арпеджіо великого мажорного септакорду з підвищеною п'ятою ступінню
  Двооктавна сіметрична зменшена гама (напівтон-тонова)
  Двооктавна інверсна сіметрична зменшена гама (тон-напівтонова)
       до початку

    © ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy


 
Forum
Music Library
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
School playing six-string guitar
Theory
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
Theory