Школа імпровізації на бас гітарі
 Діатоніка. Тональність

   Тризвуки в діатоніці
  Діатонічні септакорди
   Пентатоніка в діатоніці
 
 
Для того що б краще зрозуміти принцип побудови діатонічних ладів, візьмемо для наочності одну струну п'ятиструнного баса. Подивіться уважно на малюнок, по суті всі сім діатонічних ладів є породженням натурального мажорного ладу. Кожна ступінь діатоники виступає в ролі тоніки для відповідного ладу. Методика даного посібника розроблена з урахуванням тієї обставини, що наш "музичний" слух є тональним. Налаштувавшись на яку небудь тональність, ми можемо легко на слух визначити - які ноти потрапляють до складу тональністі, а які не потапляють.  До того ж стан налаштованості на тональність є стійким. Можна сказати, що налаштувавшись на яку небудь тональність наш слух, зручно розташувавшись в ній, відмовляється її залишати. Така особливість нашого слуху призводить до того, що по-перше, будучи в стані налаштованості на тональність наш слух, без певної підготовки не може чути ноти іншої тональності і по-друге, будь-яка узята нота яка не входить в дану тональність намагається зруйнувати наше комфортне відчуття тональності.
   Сім діатонічних ладів
Для того, що б краще розібратися з диатонічними ладами, розглянемо кожен з них, в одній позиції, починаючи від самої товстої струни, в даному випадку від струни Е (мі). Такий підхід дозволяє наочно побачити схожість, а також різницю між отриманими аплікатурами.
Сім діатонічних ладів включають в себе: Іонійський мажор (натуральний), Дорійський мінор (+6), Фрігійський мінор (-2), Лідійський мажор (+4), Міксолідійський мажор (-7), Еолійський мінор (натуральний), Локрійскій мінор (-2, -5).  Аплікатури іонійського мажору і еолійського мінору, є еталонними. Аплікатури інших ладів відрізняються від "еталонних" зазначеними альтерациями, позначеними в даному випадку цифрами. Дуже часто в сучасному запису акордів замість діез(#) і бемоль (b) застосовують відповідно значки плюс (+) і мінус (-). Цифрами позначають щаблі ладу які є альтерованими. Така будова диатоники завжди, в будь-якій тональності залишається однаковою, а розглянуті альтерації називають стандартними діатонічними альтераціями. Взагалі для того що б визначити тональність, потрібно вибрати висоту основного тону (тоніки), а також визначити нахил ладу (мажор або мінор), тобто вибрати один з тональних центрів діатоники. Іншими словами можна сказати, що устрій діатоники і є устроєм тональності нам залишається вибрати висоту тоніки і один з тональних центрів. Тризвук складається з I (першої), III (третьої) і V (п'ятої) ступенів ладу. Стандартні діатонічні альтерації майже не зачіпають ступенів тризвуку, тому при побудові тризвуків на основі діатонічних ладів отримуємо три мажорних тризвуки, три мінорних тризвуки і один тризвук зменшений на сьомий щаблі натурального мажору або на другому ступені натурального мінору. Таким чином, достатньо три різних акордових аплікатури, це - аплікатура мажорного тризвуку, аплікатура мінорного тризвуку і апплікатура зменшеного тризвуку, що б виконати всю гаму тризвуками.Септакорди складаються з I (першої), III (третьої), V (п'ятої) і VII (сьомої) ступенів ладу. Зверніть увагу на те, що міксолідійський лад зачіпає альтерацією сьому сходинку, даючи нам ще одну апплікатуру мажорного септакорду зі зниженою VII (сьомою) ступінню. Він називається домінантсептакорд, оскільки будується на V (п'ятій) ступені натурального мажорного ладу, яка є головною представницею домінантової функції всередині лада. Ще, на VII (сьомий) ступені натурального мажору (локрійскій мінор), будується напівзменьшенний септакорд або мінорний септакорд із зниженою V (п'ятою) ступінню. Таким чином, для того, щоб зіграти повну септаккордову гаму, необхідно знати чотири різних септаккордових аплікатури. Це аплікатури великого мажорного септакорду, малого мінорного септакорду, малого мажорного септакорду (домінантсептакорд) і аплікатура напівзменьшенного септакорду. Дуже важливо засвоїти ту обставину, що всі ці аплікатури універсальні і однакові у всіх тональностях.
Пентатоніка, так само як і тризвуки і септакорди, будується на основі гам, але за іншим принципом. Тризвуки і септакорди можна побудувати на основі будь якої гами (крім хроматичної), а пентатоніка будується тільки на основі діатонічних гам. Сам устрій пентатонікі, є наслідком влаштування діатоніки. Сходинки які зачіпають альтерації в мажорних ладах діатоніки - підвищена IV (четверта) в лідійському мажорі і знижена VII (сьома) в міксолідійскому мажорі, якраз і відсутні в мажорній пентатоніці. Так само і в мінорній пентатоніці відсутні ступені схильні до альтерацій у діатоніці. А це VI (шоста) підвищена ступінь дорійского мінору і II (друга) знижена щабель фрігійського мінору. Таким чином, пентатоніку можна грати (залишаючись в тональності) практично від кожного ступеня діатоніки крім локрійского ладу в якому альтерована так само і V (п'ята) ступінь. Пентатоніка знову повертає нас всього до трьох різних аплікатур.
  Однооктавна гама Іонійського мажору (натуральний)
  Однооктавна гама Дорійського мінору (+6)
  Однооктавна гама Фрігійського мінору  (-2)
  Однооктавна гама Лідійського мажору  (+4)
  Однооктавна гама Міксолідійського мажору   (-7)
  Однооктавна гама натурального мінору (Еолійський)
  Однооктавна гама Локрійського мінору  (-2)(-5)

       до початку
   Великий мажорний септакорд
   Малий мінорний септакорд
   Малий мінорний септакорд
   Великий мажорний септакорд
   Малий мажорний септакорд (домінантсептакорд)
   Малий мінорний септакорд
   Напівзменшений мінорний септакорд
  Мажорний тризвук G
  Мінорний тризвук Am
  Мінорний тризвук  Bm
  Мажорний тризвук  C
  Мажорний тризвук D
  Мінорний тризвук  Em
  Зменшений тризвук F#m-5
   Мажорна пентатоніка
   Мінорна пентатоніка
   Мінорна пентатоніка
   Мажорна пентатоніка
   Мажорна пентатоніка
   Мінорна пентатоніка
   Мінорна пентатоніка зі зниженою п'ятою ступінню

  © ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy
 
Forum
Music Library
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
School playing six-string guitar
Theory
School playing six-string guitar
School playing percussion instruments
School playing keyboards
Theory
Six string bass guitar School
Five string bass guitar School
Four string bass guitar School