Школа імпровізації на бас гітарі
   Гами
   Тризвуки 
    Діатонічні септакорди
 Пентатоніка
  Дво та три октавні фігури

 
 
Як вже говорилося в попередніх розділах , всі аплікатури , що розглядаються в даному посібнику є універсальними для всіх тональностей , тобто розучивши , наприклад апплікатуру великого мажорного септакорду Gmaj7 в тональності G ( соль мажор ) , нам не потрібно вчити апплікатуру цього ж акорду в тональності А ( ля мажор) , так як вони абсолютно ідентичні і достатньо зіграти ту ж апплікатуру , великого мажорного септакорду від ноти А (ля ), щоб отримати акорд Amaj7 . Такий апплікатурний підхід, значно полегшує розуміння інструменту. Двооктавні гами в цьому розділі , так само представлені двома аплікатурами : висхідною і низхідною . Утворені дві різні доріжки , обумовлені тим , що при виконанні висхідної гами , зміни позицій здійснюються за допомогою першого пальця лівої руки , а при зворотному русі , зміни позицій відбуваються за допомогою четвертого пальця лівої руки.

   Двооктавна мажорна гама  G
   Двооктавна мінорна гама  Gm
   Двооктавне арпеджіо мажорного тризвуку  G
   Двооктавне арпеджіо мінорного тризвуку  Gm
  Двооктавне арпеджіо великого мажорного септакорду  
  Двооктавне арпеджіо малого мінорного септакорду
  Двооктавне арпеджіо малого мажорного септакорду (домінантсептакорду)
  Двооктавне арпеджіо напівзменшеного мінорного септакорду
  Двооктавна мажорна пентатоніка
  Двооктавна мінорна пентатоніка       до початку
    © ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy
  Триоктавні фігури
   Триоктавна мажорна гама

 
Forum
Music Library
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
School playing six-string guitar
Theory
School playing six-string guitar
School playing percussion instruments
School playing keyboards
Theory
Six string bass guitar School
Five string bass guitar School
Four string bass guitar School