Школа імпровізації на бас гітарі
  Мелодійна фігурація. Секвенції
   Гами
  Тризвуки
  Діатонічні септакорди
 Пентатоніка

 
 
Визначення "мелодійна фігурація" використовується в даному посібнику в прямому значенні як побудова мелодійних фігур або музичних фраз. Секвенція (від лат. Sequentia - послідовність) - прийом в техніці музичної композиції, який зводиться до послідовного повторення даної мелодійної фрази або гармонійного обороту на іншій висоті. Повне проведення секвенційного обороту називається "ланкою". Простіше кажучи, секвенцією є метод виконання гам, тризвуків, септаккордів і пентатонік. Саме цим вправам і присвячений цей розділ. Однооктавні гами і двухоктавні пентатоніки наведені в дуольному (ланка секвенції з чотирьох нот) і триольному (ланка з трьох нот) варіантах. Малюнки в цьому розділі просто показують "доріжки", по яких розгортаються представлені секвенції, а аплікатури наведені в табулатурах і позначені червоним кольором. Якщо червоних цифр немає, це означає, що секвенція розгортається у відповідності з принципом позиції (кожен палець на своєму ладі). Як наприклад секвенції однооктавних мажорної та мінорної гам або двухоктавні пентатонічні секвенції. Секвенції є дуже благодатним матеріалом для побудови музичних фраз.

Секвенція, побудована на однооктавній мажорній гамі (дуольна)
Секвенція, побудована на однооктавній мажорній гамі (триольна)
Секвенція, побудована на однооктавній мінорній гамі (дуольна)
Секвенція, побудована на однооктавній мінорній гамі (триольна)
Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо мажорного тризвуку
Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо мінорного тризвуку

 Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо великого мажорного септакорду

 Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо малого мінорного септакорду
 Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо малого мажорного септакорду (домінантсепт)
 Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо напівзменшеного септакорду

 Секвенція, побудована на двоктавній мажорній пентатоніці
 Секвенція, побудована на двоктавній мінорній пентатоніці
       до початку
    © ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy
 
Forum
Music Library
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
School playing six-string guitar
Theory
School playing six-string guitar
School playing percussion instruments
School playing keyboards
Theory
Six string bass guitar School
Five string bass guitar School
Four string bass guitar School