Школа імпровізації на шестиструнній гітарі
Theory
School playing keyboards
Theory
School playing six-string guitar
School playing bass guitar
School playing keyboards
School playing percussion instruments
Music Library
Forum
School playing bass guitar
З об'єктивної точки зору, мистецтво імпровізцій на будь-якому музичному інструменті, можна розділити на три складові:
1.Відчуття ритму.
2.Відчуття ладо-тональності.
3.Відчуття форми.
Відчуття ритму вибудовуеться усвідомленням "ритмової темперації". Тобто виробкою чіткого відчуття багаторівневого, так би мовити, дуольно-триольного розподілу темпо-ритму, що дає можливість в одному і тому ж темпі грати швидкі або повільні "фрази".
Відчуття ладо-тональності вибудовується вивчанням музичних фігур (гами, тризвуки, септакорди, пентатоніка), викладені в даному посібнику. Саме вивчання та виконання запропонованих гам, арпеджіо і т.д., дасть можливість почути як вони "лунають", в сенсі яка мелодія є підсумком їх виконання. Важливість подібних вправ не можливо переоцінити. Таке собі сольфеджіо на гітарі. Хоча спочатку, зв'язок цих вправ з реальною музикою не є очевидним, але в підсумку не можна не погодиться з тим, що такий підхід є "найкоротшою стежкою" до осягнення "глибин" або "висот" музичного мистецтва. Так як імпровізація зрештою "справа слуху", отже його - "слух", в першу чергу і потрібно розвивати.

Відчуття форми вибудовується завдяки усвідомленню елементарної логічно- музичної структури званої "квадрат". Мінімальним квадратом є один такт. Загалом довжина квадрата може бути будь-якою, тому що залежить від характеру виконуваної музики, але стандартно розрізняють: однотактовий квадрат, двотактовий квадрат, чотиритактовий квадрат, восьми-, шістнадцяти-і т.д.тактові квадрати.

Запропонована метода саме й спрямована на формування та розвиток в учневі вище перерахованих якостей. Спочатку уважно вивчаємо аппликатуру, наприклад гами, потім намагаємося зіграти так як написано в нотах під табулатурою. Особливе значення в процесі виконання вправ має "відстукування" ногою сильних долей такту. По-перше, це дозволяє "вірно" чути та передавати мелодію, а по-друге, дозволяє краще і швидше відчути ритмову темперацію. Власне виконання запропонованих вправ у "ритмі" є "наріжним каменем" методики даного посібника. Простіше кажучи, якщо ви дійсно хочете навчиться імпровізувати, вам потрібно вивчити запропоновані музичні структури і вправи і практикувати їх щодня, хоча б по одній годині на день, на протязі трьох - п'яти років. Чим сумлінніше ви будете займатися і чим більше часу присвячувати цим вправам, тим швидше доб'ється бажаних результатів. По суті, мова йде про вироблення автоматичних, точніше "слухових" навичок виконання.

Ще одним "наріжним каменем" пропонованої методики є ідентичність устрою всіх тональностей. У цьому посібнику, для розгляду будови музичних фігур обрані в основному тональності G (соль мажор) і Gm (соль мінор), тільки з міркувань зручності розташування на грифі гітари. Ще раз слід підкреслити, що аплікатури всіх музичних фігур, наведених у цьому посібнику, ідентичні аплікатурам музичних фігур в будь-яких тональностях. Тобто, розучивши і освоївши дану аплікатуру, ми можемо застосовувати її від будь ноти, розташованої на струні (мі). При цьому нота, від якої ми будемо починати виконання аплікатури, буде давати назву виконуваній гаммі або арпеджіо.
Позначення пальців на руках
Ліва рука                                     Права рука

Пальці лівої руки ми будемо позначати цифрами, від 1 до 4: 1 - (вказівний), 2 - (середній), 3 - (безіменний), 4 - (мізинець). На правій руці прийняті їх позначення прописними латинськими літерами, котрі представляють собою скорочення від іспанських назв пальців: P-pulgar (великий), I-indice (вказівний), M-medio (середній), A-anular (безіменний).
   Дві суперпозиції
     Принцип позиції
    Гами
 Тризвуки
  Діатонічні септакорди
Пентатоніка
Введення

 
 
Елементарним (найкоротшим) інтервалом в сучасній музиці є півтон. На фортепіано це дві сусідні клавіші, а на гітарі це звуки розташовані на двох сусідніх ладах. Два півтони складають тон, три півтони - півтора тону, інтервал у чотири півтони дорівнює двом тонам і т.д. На фортепіано ноти розташовуються відповідно до формули мажорної гами. Починаючи від ноти С (до). Отримуємо (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі), відповідно (тон, тон, напівтон, тон, тон, тон, напівтон). Так само і на гітарі: ноти розташовуються відповідно до формули мажорної гами, але уздовж кожної струни, починаючи з ноти на яку налаштована відкрита струна. Дивіться малюнок (Розташування нот на грифі шестиструнної гітари)

Позиція на гітарі охоплює чотири лади, за кількістю "граючих" пальців на лівій руці. П'ятий палець (великий) є опорним і майже завжди розташовується із зворотного боку грифа. Все що може бути виконано на гітарі, можна розкласти по позиціях. Особливо важливо звертати увагу на "позиції" при вивчанні стандартних фігур (гам, арпеджіо і т.д.). Так як належне перенесення пальців з позиції в позицію сприяє плавному, "біглому" виконанню пасажів. Позиційне мислення є більш раціональним і дозволяє запам'ятати набагато більше інфомації.
Дві суперпозиції також є дуже важливою частиною мислення гітариста. Перша суперпозиція охоплює дві октави, починаючи від шостої струни Е (мі). Друга суперпозиція охоплює дві октави починаючи від п'ятої струни А (ля). Об'єднавши обидві суперпозиції в одну умовну фігуру, ми отримаємо розташування однієї ноти по всьому грифу інструмента. Знання цієї умовної фігури значно полегшує пошук нот на грифі, спираючись на вже відомі. Особливо спочатку. Розгляньте дві суперпозиції на гітарі та повправляйтеся в побудові цієї фігури від різних нот.

Далі ми починаємо розгляд основних структур на яких базується музиціювання незалежно від "стилів" і "напрямів". Ми маємо три гами: мажорна гама, мінорна гама і зменшена гамма (тон-напівтонова)
три тризвуки: мажорний тризвук, мінорний тризвук і зменшенний тризвук.
чотири септаккорда: великий мажорний септакорд, малий мінорний сетакорд, малий мажорний септакорд або (домінантсептакорд) і напівзменьшенний септакорд.
Дві пентатоніки: мажорна пентатоніка і мінорна пентатоніка. Всього дванадцять музичних фігур або дванадцять вправ. Дуже важливо запам'ятати їх однооктавну будову і зрозуміти принципи за якими вони будуються.
                                     
Тризвуки будуються на основі гами. Для цього потрібно зіграти першу, третю і п'яту сходинку гами. Ці три звуки утворюють тризвук. На малюнках, спеціально для наочності, виділені саме ці звуки на основі гами. Мажорна гама дає нам мажорний тризвук, а мінорна гама відповідно мінорний тризвук. Виконання нот тризвуку послідовно називається - арпеджіо тризвуку.

З одного боку, немає ніякої різниці як малювати табулатури (у горизонтальній позиції, у вертикальній, в перевернутому вигляді або у прямому), головне, щоб було зрозуміло як їх "читати". З іншого боку, табулатура призначена для полегшення засвоєння матеріалу і про це потрібно не забувати! Виходячи з цих міркувань, в даному посібнику використовується "дзеркальний" метод написання табулатур (зліва на право; зверху вниз). На представлених малюнках ліворуч, в різнокольорових кульках, зображені ступені гами, а праворуч аплікатура (пальцівка). Трохи нижче показані ноти, а під нотами знаходиться табулатура. Якщо вам все зрозуміло по малюнку, то табулатури можна не читати, так як і малюнки, і  табулатури пояснюють одне і те ж, а саме як на гітарі зіграти те, що написано в нотах.
 Поступово висхідний або низхідний рух звуків лада називається гамою. На грифі гітари однооктавна мажорна і однооктавна мінорна гами виглядають так:


На основі будь якої гами (крім хроматичної) подібним чином (через ступінь) будується тризвук, який є головним тризвуком ладу. Природно, будова тризвуку залежить від будови гами. Наприклад, на основі зменшеної гами будується зменшений тризвук.
Ці чотири септакорди є чотирма різновидами діатонічних септакордів в тому сенсі, що в діатоніці інших різновидів немає. У розділі "Діатоника. Тональність" це обговорюється більш докладно. Септакорди будуються за тим же принципом, що і тризвуки (через ступінь ладу). Іншими словами, якщо до тризвуку додати сьому ступінь ладу, то ми отримаємо септакорд, як показано на малюнку:

Пентатоніка так само є структурою, що будується на гамі, але принцип її побудови відрізняється від принципу побудови тризвуків і септакордів. Коріння побудови пентатоніки лежать у діатоніці. У розділі "Діатоника. Тональність" це питання розглянуто більш детально. А тут лише згадаємо, що в мажорній пентатоніці, в порівнянні з мажорною гамою, відсутня четверта та сьома сходинка, а в мінорній пентатоніці, порівняно з мінорної гамою, відсутня друга і шоста ступінь.


                 

Зменшена гамма не входить до діатоніки. І саме з цієї причини вона включена до складу дванадцяти базових вправ. Тут представлена тон-напівтонова зменшена гамма Gdim. Зверніть увагу на будову зменшеної гами (тон, півтон, тон, півтон, тон, півтон, тон, півтон), тому вона і називається тон-напівтоновою.
Однооктавна мажорна гама
Однооктавна мінорна гама
Однооктавне арпеджіо мажорного тризвуку
Однооктавне арпеджіо мінорного тризвуку
  Однооктавне арпеджіо зменшеного тризвуку
Однооктавне арпеджіо великого мажорного септакорду
Однооктавне арпеджіо малого мінорного септакорду
Однооктавне арпеджіо малого мажорного септакорду (домінантсептакорду)
Однооктавне арпеджіо напівзменшеного септакорду
   Мажорна пентатоніка
   Мінорна пентатоніка
Зменшена гама (інверсна, сіметрична)

   Літероцифрове позначення акордів
Взагалі, літероцифрове позначення з'явилося багато в чому завдяки саме гітарі. Тому що ідентичність аплікатур однотипових акордів на гітарі очевидна більш, ніж на будь-якому іншому музичному інструменті. В різних музичних виданнях ці позначення дещо відрізняются один від одного. Можна виділити два основних напрямки: 1) літероцифрове, 2) за допомогою літер та спеціальних позначок. Здебільшого їх використовують окремо, іноді ці способи змішуються. Але розуміючи ці способи запису, завжди можна сподіватися зрозуміти, що мав на увазі автор.
       до початку
© ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy
 
School playing percussion instruments