Школа імпровізації на бас гітарі
  Оберненя тризвуків

 Діатонічна послідовність тризвуків 
 
 

 Складні акорди
Тризвук, складаючись з трьох нот, має два обернення. Щоб зрозуміти суть обернень розглянемо їх на фортепіано. Отже, тризвук С (до мажор) складається з нот: С (до) - перша ступінь, Е (мі) - третя ступінь, G (соль) - п'ята ступінь гами до мажор. Візьмемо ці ноти одночасно С, Е, G - таке розташування нот всередині тризвуку, називають "основним розташуванням" або просто тризвук.Тепер перенесемо ноту С (до) на октаву вище, найнижчьою нотою тепер буде нота Е (мі). Е, G, C - таке розташування називають секстакордом (через те, що утворюється інтервал малої сексти між крайніми звуками). Нарешті перенесемо ноту Е (мі) на октаву вище і отримаємо останнє обернення даного тризвуку. Найнижчою тепер буде нота G (соль). Це обернення називають кварт-секстакордом (через те, що кварта між першим і другим звуком, та інтервал великої сексти між крайніми звуками). Наступне перенесення ноти G (соль) на октаву вище, приведе нас до вихідної конфігурації С, Е, G, тобто до основного виду, але на октаву вище.
 Дуже важливо пам'ятати, що всі тональності влаштовані однаково. Таким чином, освоївши вправу, наприклад в тональності Е (мі мажор), ми можемо застосовувати вивчені аплікатури в будь-якій тональності. На кожній ступені будь-якого діатонічного ладу можна побудувати тризвук. І як вже зазначалося у попередніх розділах для того, що б виконати всю послідовність нам потрібно три різних аплікатури: мажорного тризвукумінорного тризвуку і зменшеного тризвуку.

Тепер розглянемо, як виглядають обернення тризвуків на грифі бас-гітари. Так як бас-гітара має квартовий устрій між усіма струнами (G, D, A, E), то аплікатури тризвуків і від струни Е (мі) і від струни А (ля) не відрізняються один від одного. На малюнках представлених нижче показане розташування на грифі бас-гітари, тризвуку і його обернень. На прикладі тональності С (до мажор) і паралельної мінорної тональності Am (ля мінор). Тризвук (в основному вигляді) від ноти С (до) на струні Е (мі), восьмий лад, потім секстакорд від ноти Е (мі) на струні Е (мі), дванадцятий лад, потім квартсекстакорд від ноти G (соль) на струні Е (мі), п'ятнадцятий лад.  Далі знову буде тризвук (в основному вигляді) на октаву вище початкового від ноти С (до) на струні Е (мі), двадцятий лад. Зеленими лініями обернення розділені для наочності.

Отримані трьох нотні фігури є конфігурацією С (до) мажорних і Am (ля) мінорних тризвуків та їх обернень. Але у всіх інших тональностях вони виглядають точно так само.
 Діатонічна послідовність тризвуків в основному вигляді (в тональності Е мі мажор)
 Діатонічна послідовність тризвуків в основному вигляді (в тональності Е мі мінор)
  Діатонічна послідовність тризвуків в основному вигляді (в тональності Е мі мажор)
 Діатонічна послідовність секстакордів (в тональності Am ля мінор)
 Діатонічна послідовність квартсекстакордів (в тональності Е мі мажор)
 Діатонічна послідовність квартсекстакордів (в тональності Еm мі мінор)
Подібно до того, як септакорди будуються на основі однооктавной гами, так само акорди тринадцятої ступені будуються на основі двухоктавной гами. У межах однієї октави сім ступенів. У двох октавах відповідно чотирнадцять. Продовжуючи будувати подібно септакорду, по терціях, використовуючи непарний ряд ступенів (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13), маємо: септакорди (1, 3, 5, 7), нонакорди "акорди дев'ятої ступені" (1, 3, 5, 7, 9), ундецімаккорди "акорди одинадцятої ступені" (1, 3, 5, 7, 9, 11), терцдецимакорд "акорди тринадцятої ступені" (1,3,5,7,9,11,13). 
Зверніть увагу, що терцдецимакорд включає всі сім ступенів ладу, але розташованих по терціях. Можна сказати, що при побудові септакорду в одній октаві задіяними виявляються чотири ноти з семи, які входять до складу лада. Три ноти, пропущені при побудові септаккорда, (2, 4, 6 ступені) в наступній октаві є відповідно (9, 11, 13).
 "Акорди тринадцятої ступені" складаються з базового септакорда і надбудови. Дев'ята, одинадцята і тринадцята ступені разом і є надбудовою. Знаючи як влаштована тональність, дуже просто запам'ятати будову діатонічних терцдецимакордів, так як надбудовою базового септакорду завжди є наступний по ладу тризвук. Наприклад, в тональності G (соль мажор) на першій ступені будується терцдецимакорд який складається з "базового" ​​великого мажорного септакорду Gmaj7 і надбудови у вигляді тризвуку Am (ля мінор),  а терцдецимакорд, що будується на другому ступені тональності G (соль мажор), складається з "базового" ​​малого мінорного септаккорда Am7 і надбудови у вигляді наступного по ладу тризвуку Bm. Таку будову мають всі діатонічні терцдецимакорди. Розгляньте уважно аплікатури всіх терцдецимакордів та переконайтесь, що це так. Аккорд, що будується на першій ступені мажорної тональності так само як і акорд шостої ступені цієї ж тональності, або головний мінорний терцдецимакорд, є "еталонними" оскільки не мають альтерірованних ступенів. Отже, запам'ятавши аплікатури цих двох акордів, інші можна отримати альтеруя зазначені ступені.

  Великий мажорний терцдецимакорд
  Малий мінорний терцдецимакорд з підвищеною тринадцятою ступінню
  Малий мінорний терцдецимакорд зі зниженою дев'ятою ступінню
  Великий мажорний терцдецимакорд з підвищеною одинадцятою ступінню
  Малий мажорний терцдецимакорд зі зниженою сьомою ступінню (домінанттерцдецимакорд)
  Малий мінорний терцдецимакорд 
  Напівзменшений мінорний терцдецимакорд зі зниженими п'ятою та дев'ятою ступінями
 Діатонічна послідовність терцдецімакордів 
       до початку
    © ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy
  Обернення тризвуків в тональності С (до мажор)
  Обернення тризвуків в тональності Am (ля мінор)
 
Forum
Music Library
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
School playing six-string guitar
Theory
School playing six-string guitar
School playing percussion instruments
School playing keyboards
Theory
Six string bass guitar School
Five string bass guitar School
Four string bass guitar School