Школа імпровізації на бас гітарі
   Не діатонічні гами і акорди
  Цілотонова гама

  Збільшений тризвук
  Збільшений септакорд
  Двооктавна цілотоновна гама  G
  Зменшені гами і акорди
  Гами
 Тризвуки
   Зменшеній септакорд
 Двооктавні фігури
  Гами
  Септакорд
 
 
  Однооктавна цілотонова гама  G
Однооктавне арпеджіо збільшеного тризвуку
  Однооктавне арпеджіо великого мажорного септакорду з підвищеною п'ятою ступінню

  Однооктавне арпеджіо  домінантсептакорду з підвищеною п'ятою ступінню
Збільшений септакорд поняття умовне, оскільки цілотонова гамма складається всього з шести ступенів, отже, натуральний цілотоновий септакорд на ній побудувати неможливо. Тому збільшені септакорди потрібно розглядати скоріше як альтеровані діатонічні септакорди.


Зменшена гамма буває двох видів: "напівтон-тонова" і "тон-напівтонова". У самих назвах цих гам закладені принципи їх побудови. Півтон-тонова зменшена гамма перетинає октаву (дванадцять півтонів), в "стилі" півтон-тон, а тон-напівтонова відповідно своїй назві. При цьому обидві вони складаються з восьми ступенів. Аплікатура зменшених гам не вкладається в одну позицію, тому доводиться постійно використовувати або переходи на кожній струні, або розширені позиції. Це є хорошим тренуванням після звички до однопозиційної гри діатонічних гам.
  Сіметрична зменшена гама (напівтон-тонова)
  Інверсна сіметрична зменшена гама (тон-напівтонова)

Однооктавне арпеджіо зменшеного тризвуку на основі сіметричної зменшеної гами
Зменшені септакорди на відміну від збільшених мають свій власний статус, так як зменшена гамма складається з восьми ступенів. Як і в ситуації з тризвуком - на обох різновидах зменшених гам будується один і той же зменшений септакорд.


Однооктавне арпеджіо зменшеного септакорду на основі сіметричної зменшеної гами
Як це не дивно, але на обох різновидах зменшеної гами, будується один і той же зменшений тризвук. Подивіться уважно, чи так це?

  Двооктавна інверсна сіметрична зменшена гама (тон-напівтонова)

При виконанні зменшеної гами в дві октави, обидві її різновиди можна грати використовуючи одну і ту ж аплікатуру, але починаючі від різних ступенів.
  Двооктавне арпеджіо зменшеного септакорду

При виконанні двооктавної цілотонової гами, а так само у всіх випадках використання розширеної позиції слід використовувати наведену нижче аплікатуру (1, 2, 4).
       до початку
    © ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy
При виконанні двооктавної, цілотонової гами, а так само у всіх випадках використання розширеної позиції слід використовувати наведену нижче аплікатуру (1, 2, 4) .
 
Forum
Music Library
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
School playing six-string guitar
Theory
School playing six-string guitar
School playing percussion instruments
School playing keyboards
Theory
Six string bass guitar School
Five string bass guitar School
Four string bass guitar School