Школа імпровізації на бас гітарі

   Мелодійна та умовна діатоніка
 
 
Цей розділ написаний скоріше на перспективу або ж для розвитку музичного слуху. Тому що немає сенсу спочатку вступати до інституту, а потім йти в початкову школу. Приблизно в такому відношенні знаходяться діатоніка і мелодійна діатоніка. Іншими словами приступати до вивчення мелодійної диатоники не освоївши на слух натуральну діатоніку, м'яко кажучи, безперспективне заняття. Взагалі в музиці існує три види гам. Це діатоничні гами (основа музики), умовно діатонічні гами й не діатонічні гами. Діатонічні гами в свою чергу діляться на натурально-діатонічні (побудовані на натуральній діатоніці) і мелодійно-діатонічні (побудовані на мелодійній діатоніці). Справа в тому, що існує всього два способи розмістити п'ять цілих тонів і два півтони, з яких складається діатоніка, так що б не були порушені принципи діатонізма (відсутність хроматизмів і збільшених секунд). Перший і основний це - два тони, півтон, три тони, півтон (формула мажорної гами) і другий спосіб це - один тон, півтон, чотири тони, півтон (формула гами мелодійного мінору). При цьому і натуральна й мелодійна діатоніки мають визначення паралельних ладів. Подібно до того, як на VI (шостій) ступені натурального мажорного ладу, будується натуральний мінорний лад, так само і в мелодійому мінорі, але на V (п'ятій) його щаблі будується паралельний мелодійний мажор. Загалом ситуація така, що гаму мелодійного мінору слід було б назвати умовно-умовна діатоніка. Так як вона має всі ознаки діатоніки. Не діатонічними є всього чотири гами це - хроматична гамма, два різновиди зменшеної гами і цілотонова гама. Всі інші гами є умовно діатонічними, наприклад гармонійний мінор, гармонійний мажор і інші, що мають мажоро-мінорну основу, але мають у своєму складі хроматизми або збільшені секунди. Подивіться на гаму мелодійного мінору, нижній тетрахорд у неї мінорний, а верхній її тетрахорд мажорний. Знову складається політональна ситуація. Саме тому лади мелодійної діатоніки пропонуються тут, для розвитку мелодійного слуху. Вже знаючи устрій натуральної діатоніки, дуже просто запам'ятати особливості ладів що будуються на щаблях мелодійного мінору, тому, що мелодійні лади можна представити як діатонічні лади з додатковою альтерацією. Ця додаткова альтерація підпорядковується простому правилу. З просуванням уздовж діатонічних ладів альтерована ступінь стає на один щабель ближче до тоніки, починаючи від VII сьомої ступені в дорійському мінорі. Можна уявити гаму мелодійного мінору, як дорійський мінор з підвищеною VII сьомою ступінню, тоді на другому ступені мелодійного мінору буде розташовуватися гамма фригійського мінору, але з підвищеною VI шостою ступінню, на третьому щаблі мелодійного мінору відповідно будується лідійський мажор, з підвищеною V п'ятою ступінню, на четвертому щаблі мелодійного мінору будується міксолідійський мажор з підвищеним IV четвертим ступенем, на п'ятій "як би" натуральний мінор з підвищеним третім ступенем це і є паралельний мелодійний мажор, на VI шостій ступені мелодійного мінору будується локрійскій мінор з підвищеним II другим ступенем. Ця обставина перетворює його на мінорний лад із зниженою V п'ятою ступінню - напівзменшений. І нарешті, на VII сьомій ступені мелодійного мінору виходить гамма натурального мажору, але з підвищеним I першим ступенем. Останнє визначення дещо дивно лунає, тим не менш, це так і є, якщо уважно розглянути аплікатуру.
       до початку
 Півториоктавна гама мелодійного мінору (Міноро-Мажор)
 Півториоктавна гама Фрігійськи-Дорійського мінору
 Півториоктавна Мажорна гама з розширенною квінтою
 Півториоктавна гама Лідійські-міксолідійського мажору
 Двооктавна гама мелодійного мажору (Мажоро-Мінор)
 Двооктавна гама напівзменшеного мінору
 Двооктавна альтерована гама 
  Сіметрія мелодійного мінору 
   Умовна діатоніка
   Двооктавна гама гармонійного мажору 
Лади гармонійного мінору і гармонійного мажору є умовною діатонікою. Так як, по-перше, мають у своєму складі інтервали збільшеної секунди. А по друге в гармонійних ладах відсутнє поняття паралельної тональності. У гармонійному мінорі, у порівнянні з натуральним, підвищена VII сьома сходинка.А в гармонійному мажорі, в порівнянні з натуральним, знижена шоста ступінь. А взагалі до умовно діатонічних відносяться всі лади які зберігають загальні ознаки діатоніки (мажоро-мінорність), але мають ускладнені, за рахунок хроматизмів або збільшених секунд, тетрахорди.
 

 Двооктавна гама гармонійного мінору 

Назви ладів складені за загальними ознаками. Деякі мають власні назви - мелодійний мінор і мелодійний мажор, деякі названі за назвами тетрахордів які їх складають - фрігійські-дорійский мінор і лідійських-міксолідійський мажор. Решта, - власне "центр симетрії" мелодійної диатоники - мажор з підвищеними IV четвертою та V п'ятою ступенями;напівзменьшенний лад (мінор із зниженою V п'ятою ступінню); та альтерірований лад (фрігійський мінор зі зниженими IV четвертою та V п'ятою ступенями) мають у своєму складі або підвищену або знижену (альтеровану) V п'яту сходинку, тому мінорами або мажорами їх можна називати тільки умовно.
  Лади мелодійної діатоніки
    © ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy
 
Forum
Music Library
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
School playing six-string guitar
Theory
School playing six-string guitar
School playing percussion instruments
School playing keyboards
Theory
Six string bass guitar School
Five string bass guitar School
Four string bass guitar School