Школа імпровізації на шестиструнній гітарі
 

                                                 
                              Ionian major (natural)

  
                              Dorian minor      (#6)


                              Phrygian minor      (b2)


                              Lydian major      (#4)


                              Mixolydian major      (b7)


                              Aeolian minor (natural)  


                              Locrian minor      (b2) (b5)
 Діатоніка. Тональність
   Сім діатонічних ладів

   Тризвук в діатоніці
  Діатонічні септакорди
     Пентатоніка в діатоніці 
Ви вже напевно звернули увагу на те, що коли говорять про тональність пісні, або будь-якого музичного твору, то говорять тільки про мажорні та мінорні тональності. Це тому, що ніяких інших різновидів немає. Як вже згадувалося, повний звукоряд, який використовується в сучасній музиці, складається з дванадцяти рівних напівтонів (при виконанні на інструменті він називається хроматичною гамою). Діатоніка є фундаментальною властивісттю саме цієї дванадцяти-рівно-напівтонової системи. Мелодіко-гармонійний устрій діатоніки лежить в основі сучасної музики. Принцип діатонічності ладу полягає в тому, що при використанні тільки тонів і напівтонів, не допускається розташування двох напівтонів підряд (без хроматизмів). Лади, які відповідають даним умовам, належать до діатоніки. Відповідно, лади, що порушують ці умови, не є діатонічними, їх називають умовно діатонічними. 
 Гами, які є ладовою основою музики (мажорна і мінорна), складаються з семи ступенів. Тобто виходить, що п'ять звуків нашого дванадцяти-напівтонового звукоряду не потрапляють до складу тональності. Залишаючи всередині цієї стрункої системи свободу для мелодійних і ладових варіацій.
Якщо ми обираємо мажорний тонічний центр, то отримуємо мажорну тональність, а при виборі мінорного тонічного центру, отримуємо мінорну тональність. 
 Формула мажорної гами (тон, тон, напівтон, тон, тон, тон, напівтон). Якщо при виконанні мажорної гами ми раптом випадково порушуємо формулу, тобто "беремо" один з п'яти звуків, що не "задіяні", то відразу, "на слух", ми чуємо порушення "ладової мелодіки". Наш слух сприймає цей звук як "непритаманний" для цієї мелодії, тобто порушує відчуття ладу.
Лад - це "звуковисотна система субпідпорядкованості тонів, заснована на їх логічній (субординаційній) диференціації" (Т. С. Бершадська, 1978). 
Устрій диатоніки якраз і є цією логічною (субординаційною) диференціацією, а тональність - всього лише висота ладу. Назва тональності походить від назви першого ступіню, а також нахилу ладу, мажорного, або мінорного. Наприклад, якщо перша ступінь звук С (до), а лад мажорний, то тональність до мажор; якщо перша ступінь звук G (соль), а лад мінорний, то тональність Gm (соль мінор). Загалом, діатоніка - це ладова система, що складається з семи семіступеневих ладів, головними з яких є натуральний мажор і натуральний мінор. У мажорних тональностях на першій ступені розташовується натуральний мажор, на другий - дорійський мінор, на третій - фрігійський мінор і т.д. відповідно із влаштуванням діатоніки. В мінорних тональностях все те ж саме, але на першій ступені звісно натуральний мінор, на другій - локрійскій мінор, на третій натуральний мажор і т. д. Іншими словами, в паралельних тональностях, наприклад G | | Em ми використовуємо, той самий звукоряд, тільки з різними тонічними центрами. Для пояснення приципу діатонічної будови ми беремо аплікатуру двооктавної мажорної гами і на її основі розглядаємо однооктавні сімиступиневі лади. Тобто граємо, використовуючи тільки ноти гами соль мажор, але від першого ступеня до першого ступеня через октаву. Так само граємо від другого ступеня до другого через октаву, від третього до третього, від четвертого до четвертого, від п'ятого до п'ятого, від шостого до шостого і від сьомого до сьомого.
От же ми отримуємо сім семиступеневих гам. Сім різних формул. Тепер проаналізуємо результат. Для полегшення цього процесу ми розглянемо отримані гами починаючи від шостої струни і порівняємо їх "формули" з еталонними (мажорною - {тон, тон, напівтон, тон, тон, тон, напівтон} і мінорною {тон, напівтон, тон, тон, напівтон , тон, тон})


У результаті виконаних нами маніпуляцій , отримуємо струнку систему діатонічних ладів. Так звану піфагорійську систему. Порівняння "формул" ми переведемо в порівняння аплікатур. Так як аплікатури і є "формули", відображені на грифі гітари. 
Таким чином ми маємо: три мажорних лада - Іонійський (натуральний) мажор, Лідійський мажор (4), Міксолідійський мажор (-7) три мінорних лада - Еолійський (натуральний) мінор, Дорійський мінор (+6), Фрігійський мінор (-2) і один напівзменьшенний лад Локрійскій мінор (-2), (-5).
Зверніть увагу на те, що цифри в дужках позначають альтеровані щаблі еталонних "формул" мажору і мінору. А саме якщо в аплікатурі натурально-мажорної гами, підвищимо на пів тону четверту сходинку, то отримаємо аплікатуру Лідійського мажору або якщо в еталонній аплікатурі натурального мінору, знизимо на пів тону другу сходинку, то отримаємо аплікатуру Фрігійського мінору. Слід також зазначити, що Лідійський і Міксолідійський мажори, а також Дорійський і Фрігійський мінори, відрізняючись всього одним звуком від натуральних своїх аналогів, дуже часто можуть слугувати "розширеннями" натуральних ладів, наприклад при ладовому підході до імпровізації. На малюнках нижче зображені двооктавні аплікатури діатонічних ладів.
Подібно як на основі натуральних ладів мажора і мінора ми будували тризвук, септакорд і пентатоніку, і на інших ладах вони будуються аналогічно. Всі діатонічні лади є семиступеневими і природно мають тризвуксептакорд і пентатоніку. Тут для наочності наведена діатонічна послідовність тризвуків "форми Е" в тональностях G і Em. Зверніть увагу на той факт, що для виконання даної послідовності, застосовуємо лише три різні акордові аплікатури, хоча акордів сім. Це відбувається тому що альтерації, які відрізняють лади від еталонних, не зачіпають основні ноти тризвуку. У мажорів це (+4) і (-7), а в мінорів (-2) і (+6). І тільки тризвук VII ступені, що має дві альтерації (-2) і (-5), впливає на будову самого тризвуку, що і призводить до появи третьої акордової аплікатури. Фактично, приклад являє собою соль мажорну гаму виконану в тризвуках. Або, якщо ми почнемо від акорду Еm, то отримаємо мі мінорну гаму. Уважно подивіться на малюнок, стрілочки показують послідовність акордових аплікатур.
Послідовність септакордів наведена в тих самих тональностях і тіх самих акордових формах, що і тризвуки. Але тут ми бачимо появу ще однієї акордової аплікатури. Так як в міксолідійскому мажорі знижено VII ступінь, а це зачіпає будова септакорду. Отже, для того щоб зіграти мажорну або мінорну гаму септакордами нам потрібно чотири різні акордові аплікатури. Це якраз ті самі чотири септаккорди, які ми обговорювали вже у вступі. Тепер ми можемо наочно бачити звідки вони беруться і чому вони саме такі. А саме:
Xmaj7 - 
великий мажорний септакорд,
Xm7 - 
малий мінорний септакорд,
X7 - 
малий мажорний септакорд (домінантсептакорд) і
Xm7b5 - 
напівзменьшенний септакорд.

Схоже, що пентатоніка якраз і створювалася за принципом відсутності в її складі ступенів, які піддаються діатонічним альтераціям. Так як в мажорній пентатоніці, в порівнянні з мажорною гамою, відсутні четверта ступінь і сьома, а в мінорній пентатоніці, порівняно з мінорною гамою, відсутні друга ступінь і шоста. І тільки на сьомий щаблі все в тому ж локрійском ладі, де альтерації наражені друга і п'ята сходинка, отримуємо мінорну пентатоніку із зниженою п'ятою ступінню. Це знову нас приводить всього лише до трьох різних аплікатур.
Отже, діатоніка містить два тонічних центри: один тонічний центр мажорного нахилу і один тонічний центр мінорного нахилу. Тому, тональність мажорна, якщо ми використовуємо діатоніку виходячи з мажорного тонального центру, відповідно, тональність мінорна, якщо використовується мінорний тональний центр. Всі тональності влаштовані абсолютно однаково, точнісінько як вище розглянуті і апплікатурно теж. Перекладаючи всі ці міркування в більш практичне русло слід зазначити, що коли твір або пісня перебуває в одній тональності, то вона складається з акордів, які будуються на щаблях цієї тональності. Логіка музичних побудов в тональності заснована на трьох логічних всередині-тональних функціях. (T) - тонічній функції, (S) - субдомінантовій функції і (D) - домінантовій функції. Акорди тонічної функції лунають завершено, стійко. Головним акордом тонічної функції в мажорі є тонічний акорд першого ступеня I maj7. Акорди субдомінантовою функції також лунають повно, завершено, але логіка "музичного твору" потребує подальшого розвитку. Головним акордом субдомінантовою функції в мажорі є акорд четвертої ступені IVmaj7. І нарешті, акорди домінантової функції звучать не закінчено, як би вимагаючи подальшого руху гармонії, найчастіше в тоніку. Головним акордом домінантової функції є акорд V - п'ятої ступені мажорного ладу, так званий домінантсептакорд V7.
  Двооктавна гама Іонійського мажору (натуральний)
  Двооктавна гама Дорійського мінору
  Двооктавна гама Фрігійського мінору
  Двооктавна гама Лідійського мажору
  Двооктавна гама Міксолідійського мажору
  Двооктавна гама Еолійського (натуральний) мінору
  Двооктавна гама Локрійського мінору
   Розташування тризвуків діатоніки на грифі гітари
 Діатонічні септакорди розташовані на грифі гітари
  Розташування пентатонічних гам на грифі гітари
       до початку

T - Тоніка
S - Субдомінанта
D - Домінанта
В Мажорі
          I maj7
          III m7
          VI m7
          IV maj7
          II m7
          VI m7
          V7
          VIIm7b5
          III m7
В мінорі
          I m7
          III maj7
          VI maj7
          IV m7
          II m7b5
          VI maj7
          Vm7  ( V7)
          VII7
          III maj7
Зверніть увагу на те, що в мінорній тональності замість мінору Vm7 на п'ятії ступені часто будується домінантсептакорд V7, для більш потужного тяжіння в тоніку. А також на змінну функціональність ступенів виділених червоним кольором.
© ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy
 
Forum
Music Library
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
School playing six-string guitar
Theory
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
Theory