Школа імпровізації на шестиструнній гітарі

 
Мелодична фігурація. Секвенції
   Гама 
  Тризвуки
  Діатонічні септакорди
 Пентатоніка
 
Визначення "мелодичної фігурації" використовується в даному посібнику в прямому сенсі як побудова мелодійних фігур або музичних фраз. Секвенція (від лат. Sequentia - послідовність) - прийом в техніці музичної композиції, який зводиться до послідовного повторення даної мелодійної фрази або гармонійного обороту на іншій висоті. Повне проведення секвенційного обороту зветься "ланкою". Простіше кажучи, секвенції є методом виконання гам, тризвуків, септакордів та пентатоники. Саме цим вправам і присвячений данний розділ.Однооктавні гами та двооктавні пентатоніки наведені в дуольному (ланка секвенції з чотирьох нот) та триольному (ланка з трьох нот) варіантах. Малюнки у цьому розділі просто показують "доріжки" за якими розгортаються представлені секвенції, а аплікатури наведені в табулатурах та позначені червоним кольором. Якщо червоних цифр немає, виходить секвенція розгортається у відповідності з принципом позиції (кожен палець на своєму ладі). Як, наприклад, секвенції однооктавних мажорної та мінорної гам або двооктавні пентатонічні секвенції. Секвенції є дуже благодатним матеріалом для побудови музичних фраз.
Секвенції, побудовані на однооктавних гамах, є мелодійним "кліше", тобто якщо продовжувати далі подібну секвенцію, то мелодія буде повторюватися, але на октаву вище. Тому краще на початку більше уваги приділити виконанню однооктавной секвенції. І в міру її побіжного виконання, переходити до виконання двооктавних секвенцій.
Секвенція, побудована на однооктавній мажорній гамі
Секвенція, побудована на однооктавній мінорній гамі

Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо мажорного тризвуку
Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо мінорного тризвуку
 Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо великого мажорного септакорду
 Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо малого мінорного септакорду
 Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо малого мажорного септакорду
 Секвенція, побудована на триоктавному арпеджіо напівзменшеного септакорду
 Секвенція, побудована на двоктавній мажорній пентатоніці

 Секвенція, побудована на двоктавній мінорній пентатоніці

       до початку
  © ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy
 
Forum
Music Library
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
School playing six-string guitar
Theory
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
Theory