Школа імпровізації на шестиструнній гітарі
  Мажорно-Локрійська позиція, форма (Е)
  Дорійська позиція, форма (D)
  Фрігійські-Лідійська позиція, форма (C)
  Міксолідійська позиція, форма (А)
  Натурально-мінорна позиція, форма (G)
П'ять акордових форм
 

 
  Мажорний тризвук  в п'яти діатонічних позиціях
Як не банально це звучить, але це ті самі три "блатних" акорди. Хто встиг вивчити більше трьох пісень знає, що їх насправді не три, а п'ять! І це правда, хоча і дуже спрощена ... Дійсно, ті самі перші акорди Am | Am | Dm | Dm | E | E | Am | Am: | | є частиною "стрункого" діатонічного устрою гітари. П'ять акордових форм є тризвуками. П'яти мажорним формам відповідають п'ять мінорних форм. Три з них (форма Е, форма D, форма А) дуже сприятливі для трансформації мажорного акорду в однойменний мінорний. А дві (форма С, форма G) можуть бути трансформованні в однойменний мінор лише частково. Ця обставина тісно пов'язана з устроєм позицій, а також з улаштуванням самого тризвуку. Зверніть увагу на устрій акорду форми Е (мі) мажорно-локрійскої позиції. На першій струні нота Е (мі), на другій струні нота В (сі), на третій G # (соль-дієз), на четвертій Е (мі), на п'ятій В (сі), на шостій Е (мі).У підсумку, нота Е (мі) на першій, третій і шостий струнах, нота В (сі) на другій і четвертій струнах, нота G # (соль-дієз) на третій струні. Ця форма містить три тоніки, дві квінти та одну терцію. Якщо подібним чином проаналізувати всі акордові форми, то ми побачимо, що всі вони складаються з трьох нот (I, III, V - ступені ладу), тобто є обертаннями тризвуку. Дорійська позиція форма D (ре) містить дві тоніки, дві квінти, одну терцію. Фрігійсько-лідійська позиція форма С (до) містить дві тоніки, одну квінту і три терції. Міксолідійська позиція форма А (ля) містить дві тоніки, три квінти, одну терцію. І нарешті, натурально-мінорна позиція форма G (соль) містить три тоніки, одну квінту і дві терції. Форми, які містять у своєму складі одну терцію, а це (форма Е, форма D, форма А), шляхом зміни однієї ноти, третьої ступені (терції), трансформуються в однойменний мінор.Форми, що містять потрійну або подвоєну третю ступінь, відповідно форма С (до) і форма G (соль), важче піддаються трансформації в однойменний мінор. 
 Коли ми говоримо тризвук, то перш за все маємо на увазі, що акорд складається з трьох нот, при цьому звуків він може містити скільки завгодно. Ми можемо подвоювати або потроювати ці три ноти, міняти їх розташування усередині акорду (обертання тризвуків), від цих дій гармонійна функція акорду не змінюється і назва залишається старою. Взагалі, на гітарі існує всього п'ять різних акордових форм. Будь який акорд, котрий тільки можна собі уявити, належатиме одній з цих п'яти форм. На малюнку знизу представлені всі п'ять акордових форм у мажорному і мінорному варіантах (всього десять аплікатур). Форми наведені на гітарі в першій позиції і називаються відповідно акордам, які вони в даній позиції позначають.
  Трансформація тризвуків в септакорди,  в п'яти діатонічних позиціях
У попередньому прикладі ми розглянули п'ять акордових форм в одній позиції. А тепер ми візьмемо один акорд G і розглянемо його в п'яти діатонічних позиціях. Таким чином будь-який акорд на гітарі ми можемо побудувати в п'яти різних варіантах. При цьому акорд буде одним і тим же, зміниться тільки розташування нот всередині. По суті ці п'ять акордів є обертаннями одного тризвуку. І, будуючись на діатонічних позиціях, в кожній з них є представниками тонічного тризвуку.
У попередніх абзацах ми обговорили, як мажорні акордові форми трансформуються в однойменні мінорні форми. Так само легко (враховуючи особливості кожної акордової форми) ми можемо трансформувати тризвуки в септакорди. У мажорних і одоіменних мінорних формах все відбувається абсолютно ідентично, зважаючи ідентичності самої форми.
Отже, ми беремо одну з трьох тонік форми Е (мі), точніше ту котра знаходиться в середині форми, і знижуємо її на півтону. Цим самим досягаємо появи в нашому акорді VII сьомої ступені ладу. Тепер наш акорд складається з двох тонік, двох квінт, однієї терції і однієї септіми. Подібним же чином ми робимо і в інших позиціях. Уважно дивіться на малюнки, там все намальовано. Перший акорд у кожному малюнку це сталий тризвук (стрілочками вказані трансформовані ноти), а другий і третій акорди результат трансформації.
Зверніть увагу на римські цифри, об'ведені зеленою лінією, розташовані між картинками. Вони показують які щаблі акорду знаходяться на кожній струні.
   Акорди для демонстрації позицій вибрані випадковим чином, щоб підкреслити ідентичність діатонічних позицій у всіх тональностях.


Всі розглянуті вище акордові аплікатури є стандартними. І в будь-якій тональності будуються точно так само, як і в розглянутій нами тональності G (соль мажор). Зверніть увагу на розташування "баса" в розглянутих п'яти акордових формах. На шостій струні бас розташований у формах Е (мі) і G (соль), на п'ятій струні бас розташований у формах С (до) і А (ля), на четвертій струні бас розташований у формі D (ре).
 
Одноіменна мінорна позиція, форма (Еm)
  Одноіменна мінорна позиція, форма (Dm)
  Одноіменна мінорна позиція, форма (Сm)  Одноіменна мінорна позиція, форма (Аm)
  Одноіменна мінорна позиція, форма (Gm)

    © ua.musicsch.com 2012-2014 GennadiyKlyuevskiy
 
Forum
Music Library
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
School playing six-string guitar
Theory
School playing percussion instruments
School playing keyboards
School playing bass guitar
Theory
       до початку